Wat is Colloïdaal Zilver water?

Wat is Colloïdaal Zilver water?

Crystal colloïdaal zilver is een mengsel van zeer kleine zilverdeeltjes van 0,65 nanometer in ultra puur water, zilverwater. Het is natuurkundig gezien niet mogelijk om kleinere deeltjes zilver in water te laten bestaan. Hoe kleiner de deeltjes (hoe groter het effectief werkzaam oppervlak) hoe effectiever het product.

Crystal colloïdaal zilver bestaat uit 80,5% colloïdaal zilver, waar anderen maximaal 5%-10% leveren. Het hoge percentage colloïdaal deeltjes in combinatie met de kleinste mogelijke deeltjesgrootte resulteert in, het effectiefste product van de hoogste kwaliteit.

Zilver wordt al eeuwenlang voor verschillende toepassingen gebruikt. Maar wat is colloïdaal zilver eigenlijk? En hoelang wordt het al gebruikt? Hier lees je over het ontstaan van zilverwater en waar het water van Crystal Colloïdaal uit bestaat.

Wat is zilverwater?

Colloïdaal zilver wordt ook wel nanozilver of zilverwater genoemd. Dit is een vloeibare substantie waar elektrisch geladen zilverdeeltjes in zitten. Deze delen zijn zo klein dat ze met het blote oog onmogelijk te zien zijn. De zilverdeeltjes die gebruikt worden voor het zilverwater van Crystal Colloidaal worden gemaakt uit 0,9999 uur zilver en Grander® gevitaliseerd ultra puur water. Het zilverwater heeft een concentratie van 10 ppm en bestaat uit 80,5% colloïdaal zilverdeeltjes met een grootte van 0,65 nanometer. Deze samenstelling zorgt ervoor dat Crystal colloïdaal zilver het grootste effectief werkzaam oppervlak heeft van 7,1m2/liter. Het grootste gedeelte van dit water bestaat dan ook uit zilverdeeltjes in plaats van zilverionen.

Geschiedenis van colloïdaal zilver

Colloïdaal zilver kent een lange geschiedenis. Het gebruik van zilver gaat zelfs vele eeuwen terug en kwam rond 400 voor Christus voor het eerst in onze geschiedenis voor. Hippocrates, de vader van de hedendaagse geneeskunst, roemde zilver om zijn positieve werking op o.a. de gezondheidszorg. In 1861 kwam de Schotse chemicus Thomas Graham erachter hoe hij colloïdale deeltjes kon produceren. Deze deeltjes waren zo klein dat ze in een vloeistof bleven zweven (suspenderen) en zo ontstond zilverwater. Acht jaar later, in 1869, werd het oligodynamische effect door de Zwitserse Carl von Nageli beschreven. Uit dit onderzoek bleek dat colloïdale metaal suspensies uit bijvoorbeeld zilver, metaal en tin een microbiocide werking hadden. In de loop der jaren zijn hier verschillende medische en antiseptische toepassingen uit ontwikkeld.

De werking van zilver op de gezondheid- en welzijn van mens en dier is al eeuwenlang bekend. Door deze positieve werking ging er vroeger geen arts de deur uit zonder een voorraad aan zilver in de dokterstas mee te nemen. Tot 1999 werd colloïdaal zilver als medicijn verkocht- en gebruikt. Dit veranderde met de komst van antiseptische middelen en chemische antibiotica. Zilver en zilverwater werd steeds minder gebruikt en verdween langzaam naar de achtergrond. Momenteel vindt hier weer een shift in plaats. Mensen krijgen een steeds sterkere behoefte aan natuurlijke middelen die de gezondheid positief beïnvloeden. Mede door de resultaten in het verleden én de goede naam van colloïdaal zilver wordt een snelle comeback gemaakt.

Grijs blauwe huidverkleuring.

Het kan zijn dat je de laatste tijd iets vernomen hebt over een grijsblauwe huidverkleuring na gebruik van colloïdaal zilver. Ook hier betreft het wederom geen colloïdaal zilver. De oorzaak van wat er gebeurd is ionisch zilver.

Daar waar een huidverkleuring is opgetreden, hebben personen geprobeerd colloïdaal zilver thuis te maken. Het is onmogelijk om thuis echt colloïdaal zilver te maken. Men maakt thuis, afhankelijk van de methode, tussen de 80 tot 100% ionisch zilver. Vaak wil men dan ook nog hoge concentraties (tussen de 50ppm en 500 ppm) maken en voegt men keukenzout toe om de productie te versnellen.

Door het toevoegen van keukenzout, natriumchloride (NaCl), wordt zilverchloride gevormd, doordat het ionisch zilver direct reageert met het Chloor van het keukenzout. Door dit proces worden grote deeltjes zilverchloride gevormd. Het is algemeen bekend dat een huidverkleuring kan optreden door inname van zilverchloride. Dit fenomeen wordt Argyrie genoemd.

Het is de grootste onzin om dit in verband te brengen met echt colloïdaal zilver met een concentratie van 10 ppm en een deeltjesgrootte van 0.65 nanometer, een factor duizend kleiner dan de zilverchloride deeltjes. Echt colloïdaal zilver van deze kwaliteit kan nooit een oorzaak zijn voor Argyrie.

Kleur écht colloïdaal zilver

In tegenstelling tot de meeste colloïdaal zilver producten is Crystal colloïdaal zilver een amberkleurige vloeistof, gelijkend op donkere, gekoelde thee. Het is de hoge concentratie van de Crystal zilverdeeltjes en niet de deeltjesgrootte of verontreiniging, die deze karakteristieke kleur van Crystal colloïdaal zilver bepaalt.

Voorheen was men in de veronderstelling dat de donkere kleur zou duiden op de aanwezigheid van grote zilverdeeltjes. Dit is wel het geval voor colloïdaal zilver waarbij andere productiemethoden worden gebruikt.

Een waterige kleur duidt op het feit dat het geen colloïdaal zilver is, maar ionisch zilver.

De zeer kleine deeltjesgrootte van Crystal colloïdaal zilver wordt bevestigd door gebruik te maken van de modernste meetmethoden, speciaal ontwikkeld voor het meten van deeltjes van deze afmeting.

Het High Performance Particle Size (HPPS) meetinstrument, geproduceerd door Malvern Instrument Ltd in Engeland, is in staat om zelfs colloïdaal deeltjes met een afmeting van 0.65 nm te meten. Het deeltjesrapport van de Malvern HPPS geeft aan dat de deeltjes van Crystal Silver een diameter hebben van 0.65, nm hetgeen overeenkomt met 19 tot 20 atomen. Daarmee zijn deze deeltjes de kleinste colloïdaal zilverdeeltjes in enig product op de markt.

Na opening kan de kleur van Crystal Silver veranderen in grijs, afhankelijk van de aanwezige atmosferische vervuiling. Deze kleurverandering is geen indicatie voor een probleem met het product en is geen reden tot bezorgdheid. Het heeft geen effect op de effectiviteit (werking) van het product.

Zilver ook goed voor botbreuken en weefselherstel

Naast zijn biocide werking heeft zilver ook een herstellend vermogen op weefsels zoals huid, tandvlees en bot. (Experimenteel) onderzoek laat versnelde botgroei zien na botbreuken. Deze eigenschap bleek ook te gelden voor andere lichaamsweefsels. Zo versnelt zilver ook het herstel van huidcellen bij wonden en huidinfecties. Om die reden wordt Zilver op grote schaal gebruikt bij de behandeling van brandwonden. Ook zorgt het voor minder littekenweefsel.

Shampoos, pleisters, crèmes en sportkleding worden met zilver verrijkt voor een antibacteriële werking en sneller herstel van de huid.

Verklarende woordenlijst:

Het oligodynamisch effect (van Griekse oligos “weinig” en dynamis “kracht”) is een biocide effect van metalen, in het bijzonder zware metalen, die optreedt zelfs bij lage concentraties.

Een biocide is een stof die organismen doodt. Een uitgebreide definitie: biociden zijn werkzame stoffen en preparaten die een of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden.

Bestel hier Crystal Colloidaal Zilverwater

bronvermelding: Crystal Colloïdaal

Share this post