Verplicht de wet om te vaccineren?

Verplicht de wet om te vaccineren?

Volwassen honden:
Er is geen dwingende vaccinatieplicht, dat wil zeggen dat geen enkele vaccinatie wettelijk verplicht is, met uitzondering van Rabiës als de hond naar het buitenland gaat. Parvo, Hepatitis, Hondenziekte, Leptospirose en Kennelhoest zijn niet verplicht, het is de keuze van de eigenaar om deze vaccinaties wel of niet toe te laten dienen.

Pups:
De Raad van Beheer stelt op zijn website: “Wij volgen bij onze planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.”

De meeste rasverenigingen stellen dat pups minimaal de eerste van de 3 basis vaccinaties gekregen moeten hebben voordat ze het nest mogen verlaten, of dat pups “voldoende beschermd” moeten zijn.

Hier zit nog een hiaat tussen theorie en praktijk, omdat steeds meer fokkers overgaan tot titeren van de pups in het nest. Als pups op het moment van titeren nog voldoende antistoffen hebben van hun moeder dan zijn ze nog voldoende beschermd.

Wat is vaccineren op maat oftewel titeren?

Auteur: Anna van de Berg
Bij vaccineren op maat wordt gewerkt met een zogenaamde titerbepaling. Er wordt bij de hond een klein beetje bloed afgenomen, en vervolgens wordt er gecheckt in hoeverre de hond beschikt over antilichamen tegen distemper, hepatitis en parvo. Dit zijn de drie vaccins die in de DHP-cocktail zitten. De hoeveelheid antilichamen wordt weergegeven op een stripje met vier stippen. De bovenste is de controlestip, de stippen er onder geven hepatitis, parvo en distemper weer. Wanneer de titerbepaling aantoont dat de hoeveelheid antilichamen hoog genoeg is, dan is vaccineren niet zinvol. De vaccinatie slaat dan simpelweg niet aan. Door middel van titerbepalingen kun je zien of het nut heeft om te vaccineren, bij simpelweg vaccineren kun je alleen maar gokken of hopen dat het nut heeft om te vaccineren. Titeren heeft dus voordelen, want meten = weten.

Share this post